Map

Map O Flas i Flas

Cynlluniwch eich llwybr. Dilynwch y llwybr a blaswch y gwahaniaeth 

Gweld y map llawn >

Ceredigion


Gweithgareddau ac atyniadau yng Ngheredigion, Canolbarth Cymru 

Mae Ceredigion, ar arfordir gorllewinol Cymru, yn gyrchfan ddelfrydol os ydych am grwydro cefn gwlad ac arfordir Cymru, os ydych am gael seibiant dros y penwythnos neu am gael gwyliau hwy efallai. O gilfachau dirgel Bae Ceredigion - sy’n enwog am ei fywyd gwyllt, ei lwybr cerdded arfordirol a’i fachlud haul bendigedig - i raeadrau dramatig, coetiroedd aeddfed a llethrau mynyddig Mynyddoedd Cambria, nid darganfod ardaloedd o gefn gwlad a golygfeydd o’r môr fydd yr unig beth a wnewch. Fe welwch chi hefyd ardal nodedig sydd â’i hunaniaeth ddiwylliannol lewyrchus ei hun ac sy’n frwdfrydig iawn ynghylch cynhyrchu a gweini bwyd da. Nod llwybr O Flas i Flas Ceredigion yw eich tywys ar daith o amgylch y sir, gan ddangos ei golygfeydd godidog i chi a’ch cyflwyno i rywfaint o’r bwyd a diod rhagorol a gynhyrchir yma ym Mae Ceredigion! 

O dref brifysgol Aberystwyth i bentrefi bach glan môr ac o drefi marchnad i bentrefi bach gwledig, bydd croeso cynnes yn disgwyl amdanoch ym mhob un o drefi a phentrefi Ceredigion yn ogystal â llawer o hanes a llu o atyniadau i’w darganfod. Fyddwch chi ddim yn brin o bethau diddorol i’w gweld a’u gwneud! 

Mae Llwybr Arfordir Ceredigion yn dilyn llwybr trigain milltir rhwng aber afon Teifi ac aber afon Dyfi – o Aberteifi yn y de i Ynys-las yn y gogledd. Mae’r llwybr ar agor bob diwrnod o’r flwyddyn a bydd y golygfeydd dramatig yn newid gyda’r tywydd! Mae sawl un o aelodau O Flas i Flas yn agos iawn i’r llwybr ac felly’n fannau delfrydol ar gyfer cael seibiant haeddiannol i fwynhau coffi neu hufen iâ cartref. Neu beth am ffonio ymlaen llaw a chasglu picnic i’w fwynhau ar y ffordd? 

Caiff llawer o ddigwyddiadau eu cynnal gydol y flwyddyn i chi eu mwynhau, sy’n cynnwys gwyliau cerdded, digwyddiadau chwaraeon cyffrous, digwyddiadau ym maes cerddoriaeth, theatr a chelf, sioeau gwledig traddodiadol a gwyliau bwyd. Bydd ein llwybr O Flas i Flas yn eich helpu i fwynhau eich cyfnod yng Ngheredigion – mae pob cynhyrchydd yn taflu goleuni unigryw ar y profiad o fyw a gweithio yn y sir fendigedig hon…gan gynhyrchu bwyd a diod o safon i chi eu mwynhau a mynd â nhw adre gyda chi efallai yn atgof melys o’ch gwyliau gwych. 

Gweld llwybr O Flas i Flas ar fap mwy o faint 


View Taste Trail in a larger map

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg