Marchnad Ffermwyr Aberystwyth 24.png

Ynglŷn â Marchnad Ffermwyr Aberystwyth 

cat_cheese_small.jpg cat_fish_small.jpg cat_veg_small.jpg cat_meat_small.jpg cat_preserves_small.jpg cat_drinks_small.jpg cat_choc_small.jpg cat_flour_small.jpg

Dewch i adnabod eich bwyd yn well drwy gwrdd â’r cynhyrchwyr ym Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

phoneicon.jpg  01970 633066


Cyfeiriad

Caiff y farchnad ei chynnal yng nghanol tref Aberystwyth yn Rhodfa’r Gogledd

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr A487 o’r gogledd neu’r de a’r A44 o’r dwyrain

Oriau agor

Rhwng 10am a 2pm ar ddydd Sadwrn cyntaf ac ar drydydd dydd Sadwrn y mis heblaw’r dydd Sadwrn cyntaf ym mis Ionawr 

Map


Gweld Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ar fap mwy o faint

Cafodd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ei lansio ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i ffynnu. Mae’n cynnwys hyd at 30 o gynhyrchwyr didwyll a da sy’n gwerthu amrywiaeth o gynnyrch o’r fferm i’r fforc. Mae crefftau a phlanhigion hefyd yn cyfrannu at sicrhau bod y farchnad yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch i’r teulu cyfan. Caiff y fenter hon ei chefnogi gan Gyngor Tref Aberystwyth a’i gweinyddu drwy Ganolfan Bwyd Cymru.

Achrediadau 

FMIW-Mem.jpg

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg